Присъедини се във Facebook Присъедини се в Google+
Автоматизация на дома
Благодарение на техническия прогрес, всяко домакинство разполага с електрически уреди, автоматизацията и автономността на които винаги е била цел номер едно на производителите. Способността на всеки „Умен дом” да се саморегулира и да подпомага ежедневните занимания на техните собственици попадаше по-скоро в полето на „добрите пожелания” и научната фантастика, отколкото в обективната действителност. Сега, с появата на безжичната технология каквато е Z-wave, автоматизацията на дома вече е достъпна, лесна за използване и настройка.


Z-wave, нека кажем НЕ на кабелите
Z-wave е безжично предаван протокол, проектиран специално за автоматизация на дома. Той се предава посредством нискочестотни радио вълни между устройствата и контролера. Използвайки нискочестотния спектър, около 868mhz, Z-wave устройствата не биват смущавани нито от домашния Ви wifi, нито от bluetooth и други устройства, използващи обхвата на 2.4ghz. Вземайки предвид и факта, че по-ниските честоти преминават по-лесно през стените и мебелите, Z-wave е идеалният начин да контролираш и автоматизираш всеки дом. Голяма част от системите за автоматизация на пазара изискват допълнително окабеляване, което, ако не бъде заложено в самото начало на изграждане на дома или неговия основен ремонт, води до допълнително оскъпяване на процеса на тяхната инсталация. Освен това, ако нещо се обърка, целият процес много често трябва да бъде повторен, което считаме за недопустимо! Премахвайки необходимостта от допълнително окабеляване, Z-wave протоколът предоставя възможност за лесен и бърз монтаж, свеждащ се до инсталиране, директно в конзолната кутия на контакта или ключа на лампата на подходящото за целта реле, спестявайки Ви време и разходи. Освен това, Z-wave протоколът използва т.нар. MESH (мрежова) технология. С други думи, тя предоставя възможността за всеки Z-wave ключ, сензор или аксесоар захранван директно от електрическата мрежа автоматично да повтори/предаде командите на контролния модул, така щото те да достигнат до устройството, за което са предназначени. Това значително разширява обхвата и гъвкавостта на системата. На практика, всяко едно директно захранвано от ел. мрежата Z-wave устройство може да бъде добавено допълнително, разширявайки и едновременно подсилвайки Вашата Z-wave мрежа.
Примери за автоматизация
Z-wave системите могат да бъдат използвани за контролиране на Вашите уреди за отопление, вентилация, климатизация, осветление, управление на завеси, охранителна система, интерком и всеки друг домашен уред. Предлаганите от нас контролери за автоматизация на Fibaro и Zipato позволяват на потребителя да автоматизира всеки аспект от своя дом, от изключването на всички светлини и затварянето на завесите след полунощ, или предварително зададен от потребителя час, до издаването на алармен сигнал, ако някоя врата или прозорец бъдат отворени. Алгоритъмът за блоково програмиране и на двете системи позволява на всеки, дори с базови познания по Английски език, да автоматизира и конфигурира своя дом по начин, задоволяващ неговите мечти и желания.
Инвестиция в дългосрочен план
Защо е необходимо да имате отделни смарт уреди, когато можете да имате много повече?! Със смарт система, Вие имате всичко на едно място, и като вземете предвид подобренията, които ще настъпят във Вашия начин на живот, автоматизирането на дома придобива смисъл. Много хора желаят да подобрят продажната цена на своя дом, и просто си представете как всеки потенциален купувач ще получи не просто система за автоматизиране на осветлението, но също така охранителна система и пълен контрол над отоплението и уредите в дома. Всеки един от тях би се впечатлил от факта, че Вие сте отделили от времето си, за да превърнете своя дом - в умен дом! Изцяло интегрирана, системата за автоматизация би впечатлила всекиго - от Вашите приятели и роднини, до потенциалните купувачи. Много хора биха платили много повече за един такъв, вече изграден и настроен дом.